Loading...

بیماری اچ ای وی نوعی بیماریست که توسط ویروس نقص ایمنی انسان ایجاد میشود این ویروس وارد گلبول های سفید بدن میشود .گلبول های سفید تنها سلول های زنده ای هستند که ویروس میتواند در انها زنده بماند .گلبول های سفید که مسئولیت دفاع از بدن انسان را به عهده دارند،در خارج ازبدن ازبین میروند وویروس اچ ای وی هم در مدت کوتاهی درخارج از بدن میمیرد ونمی تواند زنده بماند. حرارت ،الکل،ومواد ضدعفونی کننده(وایتکس) براحتی میتواند ویروس را از بین ببرد. پس از وارد شدن ویروس به داخل بدن به گلبول های سفید دسترسی پیدا کرده و وارد انها میشود پساز استقرار شروع به استفاده از امکانات گلبول سفید برای زنده ماندن و تکثیر خود میکند. تا زمانی که گلبول های سفید بتوانند از بدن درمقابل سایر عوامل بیماریزا مقاومت بکننند ،انسان به زندگی طبیعی خود ادامه میدهد .با افزایش ویروسها ،گلبولهای سفید که تمامی توان خودرا صرف تغذیه ویروسها کرده اند ،ناتوان شده وتوانایی مقابله با میکروب هایی که به بدن حمله میکنند ،را از دست میدهند.در نتیجه بدن به اسانی در معرض ابتلا به بیماریهای گونا گون قرا ر میگیرد .به این مرحله از بیماری (ایدز)گویند .اما این طوری نیست که همه افراد HIV+ وارد فاز ایدز بشوند بلکه میتوانند با تشخیص به موقع ودرمان مناسب ار ورود به فاز ایدز اجتناب نمایند

2019-01-13T10:55:07+03:30