Loading...
اساسنامه محیای آذر تبریز2018-08-25T15:06:36+04:30

کلیات و اهداف :

ماده۱:
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه محیای آذر تبریز است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” موسسه ” نامیده می شود.

ماده۲:
نوع فعالیت کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده۳:
مرکز فعالیت موسسه در سطح شهرستان تبریز است.

ماده۴:
محل : مرکز اصلی انجمن دراستان : آذربایجان شرقی شهر تبریز-خیابان شهید آیت الله بهشتی خیابان واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از ۵۱۳۶۷۷۴۵۱۴ ششگلان (شهید بهروزی) طبقه کد پستی کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفترنمایندگی ایجاد نماید و تغییر محل موسسه نیازی به تصویب مجمع ندارد.

ماده۵:
تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده۶:
مدت فعالیت موسسه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.

ماده۷:
دارایی اولیه موسسه صفر ریال می باشد.

ماده۸:
هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده۹:
الف)اهداف موسسه عبارتند از
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره و در جهت رشد و توانمندسازی استعداد ها و قابلیت های آنان (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
ب) روش اجرای هدف
آموزش و ارتقاء آگاهی مردم و مددجویان، برگزاری کلاسها و سمینارها، کنفرانس ها و تهیه جزوات، کتاب و مجله و فیلم و نوار در مورد آسیب های اجتماعی.

ماده۱۰:
شرایط عضویت) منوط به نظر مجمع عمومی بوده و موسسه می تواند در قبال عضوی اعضای منتخب ماهانه یکصد هزار ریال و اعضای عادی مبلغ ده هزار ریال حق عضویت دریافت نماید.
انواع عضویت) عادی و افتخاری

دانلود فایل اساسنامه موسسه